نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

جار داماس حجیم

3,450,000تومان4,850,000تومان
سایز 1 :
 • ارتفاع : 33cm
 • قطر دهانه : 12cm
 • قطر کف : 13cm
 • دور شکم : 65cm
سایز 2 :
 • ارتفاع : 48cm
 • قطر دهانه : 14cm
 • قطر کف : 15cm
 • دور شکم : 75cm
 

جار قفس قلم آبی

2,400,000تومان
 
 • ارتفاع : 33cm
 • دور شکم : 49cm
 • قطر کف : 15cm
 • قطر دهانه : 8/5cm

جار قلم آبی نیلوفر

2,680,000تومان2,980,000تومان
سایز 1 :
 • ارتفاع : 38cm
 • قطر دهانه : 10cm
 • قطر کف : 12cm
 • دور شکم : 60cm
سایز 2 :
 • ارتفاع : 43cm
 • قطر دهانه : 11cm
 • قطر کف : 14cm
 • دور شکم : 70cm
 

جار لاجورد گل

2,550,000تومان3,800,000تومان
سایز 1
 • ارتفاع: 38cm
 • قطر دهانه: 10cm
 • قطر کف: 12cm
 • دور شکم: 60cm
سایز 2
 • ارتفاع: 43cm
 • قطر دهانه: 12cm
 • قطر کف: 14cm
 • دور شکم: 70cm
سایز 3
 • ارتفاع: 54cm
 • قطر دهانه: 14cm
 • قطر کف: 17cm
 • دور شکم: 80cm

کندی استوانه داماس

10,500,000تومان
فروش به صورت پک سه عددی می باشد.
سایز 1
 • ارتفاع: 18cm
 • قطر دهانه: 11cm
 • قطر کف: 20cm
سایز 2
 • ارتفاع: 28cm
 • قطر دهانه: 11cm
 • قطر کف: 20cm
سایز 3
 • ارتفاع: 38cm
 • قطر دهانه: 11cm
 • قطر کف: 20cm

کندی استوانه نیلوفر

6,900,000تومان
فروش به صورت پک سه عددی می باشد.
سایز 1
 • ارتفاع: 16cm
 • قطر دهانه: 8cm
 • قطر کف: 15cm
سایز 2
 • ارتفاع: 25cm
 • قطر دهانه: 8cm
 • قطر کف: 15cm
سایز 3
 • ارتفاع: 35cm
 • قطر دهانه: 8cm
 • قطر کف: 15cm

کندی قلم آبی نیلوفر

4,800,000تومان

فروش به صورت جفت و ست می باشد

سایز 1 :
 • ارتفاع : 14cm
 • قطر : 18cm
 • قطر دهانه : 8.5cm
سایز 2 :
 • ارتفاع : 25cm
 • قطر : 15cm
 • قطر دهانه : 7.5cm